MJESTO STALNOG BORAVKA


PRETHODNO POSTIGNUTO OBRAZOVANJE


PRIJAVLJUJEM SE NA NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ

 


OBAVEZNI OBRASCI

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection


OSTALI OBRASCI

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Clear Selection

Ppristupnik koji je završio studij u inozemstvu prilaže Rješenje o priznavanju inozemne  visokoškolske kvalifikacije izdano od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih  visokoškolskih kvalifikacija

Clear Selection

Pristupnik koji nije državljanin Republike Hrvatske prilaže Dokaz o državljanstvu i rodni list

Clear Selection